معرفی کتاب: آزادی و اراده

توسط بغبغو

معرفی کتاب: آزادی و اراده

 

آزادی و اراده | نویسنده: نیکولاس لوسکی | مترجم: سیاوش فراهانی | ناشر: نقش جهان | چاپ اول: 1392 | تعداد صفحه: 160 | قیمت: 8000 تومان

بخشی از فصل اول کتاب:

مسئلۀ آزادی اراده در فلسفۀ اروپایی تقریباً از روزگار ارسطو موضوع بحث بوده است. آثار بسیاری، شایر بیشتر از هر مسئلۀ فلسفی دیگری، به این مسئله اختصاص داده شده است. تعجبی هم ندارد: سرنوشت ارزش‌ها و مقدسات متعالی پیوندی تنگاتنگ با اصلی همچون آزادی اراده دارد. مثلاً هستند فیلسوفانی که مجدانه با آموزۀ آزادی اراده می‌ستیزند زیرا به عقیدۀ ایشان آزادی اراده با شرایط امکان علم ناسازگار است. برعکس، فیلسوفان دیگر با شور و حرارتی مضاعف از آزادی اراده دفاع می‌کنند، چه بر آن‌اند که بدون آزادی اراده اخلاقیات، حقوق، تصور دینی گناه، تبیین شر و مانند آن ناممکن است.