معرفی کتاب: بابا باتری‌دار می‌شود

توسط بغبغو

معرفی کتاب: بابا باتری‌دار می‌شود

بابا باتری‌دار می‌شود | نویسنده: رضا ساکی | تصویرگر: سلمان طاهری | ناشر: گل آقا | چاپ اول: 1391 | تعداد صفحه: 48

قسمتی از متن کتاب:

در خیالم چهره‌ی بابا را با عینک دودی و کت و شلوار سیاه مجسم می‌کردم که سرکرده‌ی یک گروه مافیایی است و کارش خرید و فروش اعضای بدن و مواد مخدر و قطعات الکترونیک و فرش است. یا فکر می‌کردم تاجر موفقی بوده که از صفر شروع کرده و میلیاردر شده است. گاهی هم او را پشت میله‌های زندان مجسم می‌کردم، وقتی که حبس را تحمل می‌کرده تا پس از آزادی پول‌هایش را از زیر خاک بیرون بیاورد.