معرفی دو کتاب: چراکه نبودی و صدایم را از پرنده‌های مرده پس بگیر

توسط بغبغو

معرفی دو کتاب: چراکه نبودی و صدایم را از پرنده‌های مرده پس بگیر

عکس از: مهسا کوروندی.

چراکه نبودی | شاعر: لیلا کردبچه | ناشر: فصل پنجم | چاپ دوم: 1392 | تعداد صفحه: 80 | قیمت 7000 تومان

صدایم را از پرنده‌های مرده پس بگیر | شاعر: لیلا کردبچه | ناشر: فصل پنجم | چاپ سوم: 1393 | تعداد صفحه: 72 | قیمت: 5000 تومان

شعر انتخابی از دفتر شعرِ چراکه نبودی:

بعد از تو هر روز

تنها قدم زدم

و هربار پیش از آن‌که به خانه برگردم

برای دوربینی که پشت هیچ بوته‌ای مخفی نبود،

دست تکان دادم

خندیدم

اشک‌هایم را در راه‌پله پاک کردم و

فکر کردم به ستارگانِ سینما

که برای نقش‌هایی ساده‌تر اسکار می‌گیرند.