معرفی کتاب: در جست‌‌وجوی انسان وارسته‌ی امروز

توسط بغبغو

معرفی کتاب: در جست‌‌وجوی انسان وارسته‌ی امروز

در جست‌‌وجوی انسان وارسته‌ی امروز: مصاحبه‌ای با توران میرهادی پیرامون تجارت مدرسه‌ی فرهاد و امروزمان | ناشر: نشر قطره | چاپ اول: ۱۳۹۱ | تعداد صفحه: ۹۴ | قیمت: ۳۵۰۰ تومان

توضیح پشت جلد:

پرورش و آموزش نسلِ نو دغدغه‌‌ی بسیاری از ما است، گاهی در نقش مادر یا پدر و گاهی در نقش آموزگار؛ آموزگار در کودکستان، مدرسه یا دانشگاه.

این کتاب پرسش‌های نسل امروز است از بانویی که بخش عمده‌ی زندگی خود را با تمام عشق خود، برای پرورش و آموزش نسلی گذرانده که امروز دوران میان‌سالی خود را سپری می‌کند و برای نسلی که همین امروز در حال پروبال گرفتن است.

نسل پرسش‌گرِ امروز از آموزشی که دریافت می‌کند، راضی نیست.

نظام آموزشی رایج را دخیل در پرورش خلاقیت و آینده‌ی خود نمی‌داند و تجارب مدرسه‌ی فرهاد‌ به روی او پنجره‌ای می‌گشاید.