معرفی کتاب: رفتم بالا انار بود

توسط بغبغو

معرفی کتاب: رفتم بالا انار بود

رفتم بالا انار بود (از مجموعۀ رفتم بالا اومدم پایین) | شاعر: ناصر کشاورز | ناشر: شهرقلم | گروه سنی: الف و ب | چاپ اول: 1392 | تعداد صفحه: 24 (مصور) 

بخشی از توضیح پشت جلد کتاب دربارۀ مجموعۀ رفتم بالا اومدم پایین:

این مجموعه از شعرهای ناصر کشاورز، شاعر صمیمی کودکان ایران، سرشار از بازیگوشی کودکانه است. این شعرها هم به کودکان لذت می‌دهد و هم ذهن آنان را به دنیاهای نو باز می‌کند.

معرفی کتاب رفتم بالا انار بود

از این مجموعه، دو کتاب دیگر «رفتم بالا مورچه بود» و «رفتم بالا سیب بود» تاکنون منتشر شده است.