معرفی کتاب: وداع با اسلحه

توسط امید افضلی

ستوان فردریک هنری آمریکایی، در ارتش ایتالیا می جنگد؛ با اتریشی‌های نفهمی که حتی زمستان‌ها هم دست از جنگ برنمی‌دارند. جنگ این کتاب بخار زیادی ندارد، همه‌اش در چند صدای توپ خلاصه می‌شود که از دور و نامعلوم به گوش می‌رسد.

جنگ خشونت زیادی برای هنری ندارد، این از وقتی است که با یک پرستار انگلیسی رفیق شده. دختر بدی نیست، هرچه باشد بهتر از زن‌های شادی خانه‌ی اردوگاه است.

معرفی کتاب وداع با اسلحه

… و در یک حمله گلوله توپی سرگردان؛ به او چیز های زیادی داد: زخمی عمیق و کاری در زانو، یک مدال شجاعت و یک تخت در بیمارستانی در میلان. و شاید این آخری بهتر از بقیه بود؛ و همینطور شانس، که اسباب‌بازی انگلیسی‌اش هم آنجا بود. اما اینبار او را جور دیگری دوست داشت. او عشق دوم‌اش شده بود؛ بعد از مشروب! پس از مدتی اقامت در بیمارستان، هنری باید به جنگ بازگردد و دوباره پرستار تنها می‌ماند…

جنگ اینبار روی خوشی به ستوان هنری نشان نمی‌دهد. دستور عقب نشینی به او می‌رسد. او باید افراد تحت امرش را به عقب برگرداند… و از اینجا داستان جان می‌گیرد.

وداع با اسلحه

ارنست همینگوی / نجف دریا بندری

نشر نیلوفر

410 صفحه

سادگی جملاتِ کتاب هرخواننده‌ای را  مجذوب می‌کند . بخشی از زیبایی رمان حاصل این است که همینگوی دراماتیک ترین لحضات و صحنه‌ها را با خشن ترین و بی‌بارترین کلمات از نظر عاطفی بیان کرده است. اگر تصمیم به خواندن این کتاب گرفتید (که امیدوارم اینطور باشد!) مترجم مورد توصیه‌ی من یکتا مرد عرصه‌ی ترجمه‌ی ایران، نجف دریا بندری است.